Colofon

Toponiemen: E. Bosma

Tekst en vertaling: Swaan Postma

Logo & Routekaarten:Studio Staalkaart

Website Vormgeving & realisatie: Studio Staalkaart

Fotografie: Studio Staalkaart, Rienk Ytsma

Foto's geschiedenis: Streekmuseum Burgum, collectie Dam Jaarsma