Verklaringen kaart 18

18. De Kloft
Het is niet onmogelijk dat het woord ‘kloft’ te maken heeft met een aandeel in een gemeenschappelijk bezit, net als het woord ‘schar’. Het woord ‘kloft’ is verwant met kloven, splijten. De naam komt ook ten noorden van de Sumarderwei voor.

Rom Paad, kaart 18

24 t/m 27. It Ald Birou
Deze naam geeft aan dat de eigenaren spijt hadden van de aankoop van deze percelen land. Vermoedelijk hield dat verband met de lage kwaliteit van het aanwezige laagveen en dus van de turf: de opbrengst viel tegen. Dergelijke benamingen komen ook elders in Nederland voor als veldnaam: Kostverloren, Kostvlies, Verloren Arbeid, Tranendal, Berouw en De Jammer. Steeds gaat het om namen van percelen land waar vergeefs moeite is gedaan om rendement te krijgen.

28. en 29. De Popke Poel

Het woord ‘poel’ betreft een plas water. Wie ‘Popke’ is geweest, is niet bekend.

37. De Mouneleien

Deze naam herinnert aan de veengraverij die hier plaats vond. Leien is het woord voor grond die overblijft nadat het veen is afgegraven. Het woord wordt ook gebruikt voor de plas water die vaak ontstaat na die afgraving. Kennelijk werd dit perceel grond drooggehouden door een molentje dat er ooit gestaan heeft.

Naar boven