Verklaringen kaart 20

12. ‘t Grienewâld
Deze naam komt als ‘Groenewout’ al voor op de kaart van Schotanus-Halma van 1718. Hij wordt daar gebruikt voor een iets ruimere locatie, waarin twee boerderijen, waaronder die westelijk van perceel nr. 16 gelegen zijn. Kennelijk is de naam ontstaan vanwege het toen aanwezige bosgebied.

Rom Paad, kaart 20

13. De Skeanekamp
Vermoedelijk heeft deze naam te maken met de schuin lopende oostelijke kant van dit perceel.

15. De Ikebeamskamp
Het ligt voor de hand om te denken dat deze naam ontstaan is omdat er ooit een opvallende, wellicht solitaire eikenboom gestaan heeft.

16. De Jiskebultkamp

Deze naam is wellicht ontstaan omdat op dit stuk land mogelijk opslag van huisvuil werd toegestaan, in afwachting van verder vervoer.

17. It Nachtegealkampke
Vermoedelijk is dit stukje land genoemd naar de vele nachtegalen die hier aanwezig geweest moeten zijn.

18. De Fokseblom
Deze naam, ‘De Vossebloem’, wijst op een bepaalde begroeiing van dit stuk land.

37. De Petten

Het woord ‘pet’ is verwant aan ‘put’. Een pet is een (vaak met water gevuld) gat dat overblijft nadat het aanwezige laagveen verwijderd is. Vrgl. de naam van het waterschap De Putten, bij de Sumarderwei. Ten noorden van deze weg komt de veldnaam ‘De Petten’ eveneens voor.

41. It Jan Sjoerdslân
Het is niet bekend wie deze ‘Jan Sjoerds’ precies geweest is.

43. De Heechkamp
Dit perceel ligt iets hoger dan de rest van de daar aanwezige landerijen, vandaar de naam ‘de Hoogkamp’.

44. Tiekemuoi Heech

Dit iets hoger gelegen perceel is genoemd naar ‘tante Tieke’, maar wie zij precies geweest is, is onbekend.

45. Tiekemuoi Leech

Dit iets lager gelegen perceel is genoemd naar ‘tante Tieke’, maar wie zij precies geweest is, is onbekend.

46. It Libbelân
Mogelijk is dit stuk land genoemd naar Libbe Petrus Bouma, zoon van Petrus Warners en Fopkjen Libbes. Hij overleed in 1816 en bewoonde de niet meer aanwezige boerderij, westelijk van perceel 16.

65. De Brede Achttien
Met ‘Achttien’ wordt een oude oppervlaktemaat bedoeld. Mogelijk hier de ‘Brede Achttien’ genoemd omdat het perceel eerder een wat breder dan een smal formaat heeft.

77. It Pakelân
Het is onbekend welke ‘pake’ hier bedoeld wordt.

82. It Sijtzelân
Het is niet bekend welke ’Sijtze’ de naamgever van dit stuk land is.

Naar boven