Verklaringen kaart 2

1 en 2. De Kattekoppen
De nummers 1 en 2 worden de Kattekoppen genoemd. In 1720 komt de naam ‘de Cattecop’ voor. Het Register van Onderhoudsplichtigen van Wegen in Eastermar meldt dat Johannes Poutsma, ‘de Ritmeester’, bewoner van Haersma-State, als meier van 'de verbrande plaats op de Cattekop' verplicht is tot onderhoud van een gedeelte weg. In 1738 luidt de naam ‘Cattekopscampen’. Mogelijk houdt de naamgeving verband met de driehoekige vorm van het land, die aan een kattekop doet denken.

Rom Paad, kaart 2

3. De Hamtunen
De verklaring van deze naam is onbekend. Mogelijk is het perceel ooit in gedeelten verhuurd geweest als tuingrond.

4. De Oenekamp
Deze naam komt vanaf 1798 in de floreenkohieren voor. Onbekend is aan welke Oene de naam van het perceel land ontleend is. De naam komt ook voor als Oenommekamp.

5. It Heech
Deze naam spreekt voor zichzelf: het betreft een hoger gelegen stuk land, duidelijk zichtbaar als men aan de oostkant langs de Middelwei loopt. De naam komt op meer plaatsen in Eastermar voor.

6 en 7. De Wieren

De nummers 6 en 7 worden ‘de Wieren’ genoemd. De naam Wier duidt op een hoger gelegen stuk grond, hoewel dat elders in Fryslân juist laag gelegen land kan betekenen. De naam de Wieren komt vanaf 1798 in de Floreenkohieren voor. De benaming is waarschijnlijk veel ouder dan de eerste keer dat er schriftelijk melding van wordt gemaakt.