Overzicht straatnamen

Hieronder staat een lijst met alle straatnamen van Eastermar. Bij lange straten is de straat opgesplitst in meerdere delen. Daar kan op worden geklikt en zo komt men bij kaartjes waar in de buurt van het aangeklikte pad, de straat of weg, de perceelnaam én de verklaring staan.

A, B, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, Y


Strjitnammen yn en om oostermar
Achterweg eerste stuk, oost en west
tweede stuk, oost en west
derde stuk, oost
derde stuk, west
Mâlewei
eerste stuk, noord en zuid
tweede stuk, noord en zuid
Achtiennenweg oost
west
Middelwei
oost
noord en west
zuid
E.M. Beimastrjitte
noord
Miedwei
oost en west
Bildreed noord en zuid Mienskerwei
eerste stuk oost, west, noord en zuid
tweede stuk, noord en zuid
Bildtweg
(oostermarder)
oost
west
Mounekamp
oost en noord
zuid en west
Bildweg (Rottefalster)
oost, noord en zuid
west
Mûntsegroppe
eerste stuk, west
tweede stuk, west
derde stuk, west
Binnenvlietpad oost en west 
Nije Hoarnstleane zuid
Blauhûskamp
noord en zuid
Piter Jehanneswei
noord
zuid
Borstlaan noord en zuid Robyntsjewei
noord
eerste stuk, oost
tweede stuk, oost
zuid
Boerestreek
oost en west
Seadwei
eerste stuk, noord
eerste stuk, zuid
tweede stuk, noord
tweede stuk, zuid
derde stuk, noord
derde stuk, zuid en vierde stuk, noord
Boskkamp
oost, noord en zuid
Schoolstraat
oost en west
Bosweg
eerste stuk, west
tweede stuk, west
derde stuk, west
Skûlenboargerwei
eerste stuk, oost
eerste stuk, west
tweede stuk, oost
tweede stuk, west
ds. A.W. Buningwei
= Snakkerbuorren
noord
Snakkerbuorren
noord en zuid
Bûtlânsreed
oost en west
Spoekeleantsje eerste stuk, west
oost en tweede stuk west
Grote Hornstweg
eerste stuk, oost en west
tweede stuk, oost
tweede stuk, west
Sumarderwei
noord
eerste stuk, zuid
tweede stuk, zuid
Groeneweg oost en west
Zwarteweg eerste stuk, noord
eerste en tweede stuk, zuid
tweede stuk, noord
derde stuk, noord
derde stuk, zuid
Harstepaed
= E.M. Beimastrjitte noord Sytskelân = E.M. Beimastrjitte noord
Healewei
oost en west Teye Tolstraat oost
Heechsân
oost
west
Tillepaad noord
Heidbuurtweg
eerste stuk, oost  
eerste stuk, west
tweede stuk, oost
tweede stuk, west
Torenlaan oost en eerste stuk, west
tweede stuk, oost
 ‘t Hôf
= E.M. Beimastrjitte noord B.R. Veltmanwei = Snakkerbuorren noord
Joereleane
eerste stuk, noord 
tweede stuk, noord
zuid
Waltsje noord
Kroesepaed
eerste stuk, west en noord
tweede stuk, west
J. Wiersmawei oost en west
Lange Geestlaan noord
eerste stuk, zuid
tweede stuk, zuid
Wytfeansterweg oost
west
 ‘t Leech
= E.M. Beimastrjitte noord
 Industrieweg noord en zuid
Lege Leane
oost en west    
Kleine Hornstweg
oost
west
   
Kleine Seadwei
noord en zuid
   
       
Nei boppe