Toponiemen: algemene informatie

Een van de doelstellingen van de Stichting Rom Paad is het stimuleren van onderzoek naar de namen (toponiemen) van de verschillende percelen en landschapselementen en de afkomst/betekenis ervan.

Via deze site is het mogelijk om de betekenis van een perceelnaam op te zoeken.
Omdat de heer Elle Bosma meer dan honderd perceelnamen in de omgeving van Eastermar heeft uitgezocht, is een eenvoudige lijst met alle namen niet toereikend.

Om afkomst of betekenis te kunnen opzoeken, zijn er drie mogelijkheden:
  • U weet de naam en schrijfwijze van het perceel: gebruik dan de interne zoekmachine.
    De uitkomst brengt u op een site met een overzichtskaart en de uitleg van de perceelnamen die op deze kaart te vinden zijn.
  • U weet de straat, het pad of de weg dichtbij het gezochte perceel. Zoek dan op straatnaam.
    Bij alle straatnamen staan een of meer verwijzingen naar overzichtskaarten en de perceelnamen die daarbij horen. De verklaringen van de namen staan ook op deze site.
  • U wilt zich eerst oriënteren via een plattegrond.
    (Deze optie is nog niet gereed, tijdelijk kunt u de plattegrond gebruiken van www.eastermar.nl) Daarna kunt u via de straatnaam op het straatnaamoverzicht de verschillende perceelnamen te weten komen.