Ons logo

logo-rompaad400.gif

Het aardige van ons logo is dat het op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden, het roept verschillende associaties op. Het zou bijvoorbeeld een landschap kunnen zijn met een horizon, en als middelpunt een meer of ven. Het kan ook een waaiervormig landschap zijn, met coulissen of sloten die de percelen scheiden. Men kan er ook in bloem in zien met bloembladen; maar ook een paddenstoel. Of een zon met stralen die tot de grond reiken.

Er loopt een pad midden door het landschap en dat pad begint onder de tekst ‘Rom Paad’.
Kan het uinodigender?