Lopende zaken

De laatste ontwikkelingen

Leerlingen van ROC Friese Poort in Dokkum, het Dockingacollege, hebben als leerproject voor de Stichting Rom Paad een aantal ‘wringen’ (wringhekken) gemaakt. Een wringhek is een karakteristiek houten hek met een bovenligger die aan beide kanten uitsteekt: aan de ene kant als contragewicht en aan de andere kant als handvat en sluiting. Vanouds werden ze bij de ingang van percelen geplaatst.

Wringhekken zijn langzamerhand uit het landschap verdwenen en vervangen door hekken van ijzeren buizen. Wel practisch, maar het kan mooier.
Wanneer de afwerking klaar is zullen de wringhekken op ‘zichtlocaties’ geplaatst worden en als deuren in het landschap een stukje agrarisch erfgoed terugbrengen.

Het eerste stuk van de Lytse Seadwei, die de verbinding vormt tussen de Heidbuorren en de Healewei, is door het Wetterskip opgeknapt. Er moest een nieuwe duiker worden geplaatst en toen is het pad tegelijk deels opgeknapt. ‘Werk met werk’ noemt men dat.

Voor wandelaars is er nog meer nieuws: de pier aan de noordzijde van het PM-kanaal (na de Skûlenboargerbrug linksaf) is nu ook begaanbaar. De pier is opnieuw ingezaaid en de klaphekjes om het vee te keren, kunnen weer gebruikt worden.

Ook de Bildreed is veel toegankelijker geworden. Het prikkeldraad dat als scheiding diende tussen het fietspaadje en het belendende graspad is weggehaald. De gaten zijn gedicht en er is nu een pad ontstaan dat ook voor ruiters aantrekkelijk is.
De gemeenten Tytsjerksteradiel en Smallingerland hebben intussen ook het fietspad tussen de Eastermarder Bildreed en Rottevalle verbreed. Zo is er voor schoolgaande en toeristische fietsers een veilige route van Eastermar naar Rottevalle gerealiseerd.