Stedmapaad

Het idee van het ‘Stedma-ommetje’ is afkomstig van Atse en Sjoerdsje Atsma van de Maatschap Atsma. De Wiersma-Reitsma Stichting, de gemeente Tytsjerksteradiel en Staatsbosbeheer zijn de belangrijkste eigenaars van de grond waar het wandelpad deel van uit maakt.

Stedmapaad-08-07-09.gif

De naam ‘Stedmapaad’  is verbonden aan de boerderij ‘Nij Stedma’ waar de betreffende percelen landbouwgrond bij horen. Die percelen hebben zelf ook historische namen: De Terp, Boskkamp, Skoallekamp, Blauhûskamp, Lieuwekamp enz.  (Een van de doelstellingen van de Stichting Rom Paad is het stimuleren van de studie naar toponiemen. Elders op deze website kunt u de neerslag daarvan vinden in een schat aan historische toponiemen in Eastermar en omstreken, de ligging en de oorsprong/betekenis ervan.)

Eastermar en de buurtschap It Heechsân liggen in een prachtige omgeving met houtwallen en elzensingels waar het gebied van de Friese Wouden zo rijk aan is. Er zijn meerdere recreatieve mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. Het Stedmapaad sluit aan op bestaande fiets- en wandelroutes. Voor de inwoners van Eastermar ontstaat met dit nieuwe ommetje van zo’n drie kilometer de mogelijkheid om een half uurtje te wandelen en te genieten van het karakteristieke coulisselandschap dat zo kenmerkend is voor deze streek. Er is al lopend veel te beleven op het gebied van natuur en landschap: het is gevarieerd, kleinschalig en rijk aan natuurwaarden. Er zijn houtwallen met een zandlichaam van soms wel twee meter hoog. {mospagebreak}

Houtwallen zijn eeuwen geleden ontstaan op zandpercelen die hoog boven het grondwater lagen, waardoor ze niet door sloten begrensd konden worden. Deze wallen fungeerden niet alleen als veekering maar leverden ook brand- en boerengeriefhout en dienden als windscherm. Dat laatste geeft ook ‘s winters een grote beslotenheid aan het landschap.
De vorm van de houtwallen en de plaats waar ze liggen is terug te vinden in de vegetatie. De wallen zijn begroeid met solitaire bomen, vaak eiken, met daar onder dicht struikgewas van meidoorns, braamstruiken en meer bijzondere planten als Dubbelloof, het Muizeoor en het
Zandblauwtje.

Andere opvallende elementen op de wandeltocht over het Stedmapaad zijn de Historische Akkers aan de Achterweg met een paadje erdoor, dat echter in het broedseizoen verboden terrein is. Op de akkers worden oude gewassen op traditionele wijze verbouwd en geoogst. ‘s Zomers bloeit er veel nostalgisch ‘onkruid’ zoals de klaproos en de korenbloem.
Tijdens de wandeltocht passeert men ook een uitzichtpunt over de Burgumer Mar. Hier kan men ver uitzien over het water met zijn watervogels en in de verte de schepen op het Prinses Margrietkanaal. 

Het Stedmapaad sluit aan bij een al bestaand ommetje dat het dorp Eastermar verbindt met de buurtschap It Heechsân. Door een kleine afsplitsing van het bestaande zandpad te realiseren, zou er ook nog een verbinding tot stand kunnen komen naar de oude toren en het kerkhof op It Heechsân.
Het Stedmapaad is tevens een mogelijkheid voor de ‘Stichting Avondvierdaagse Eastermar’ om aan hun toch al prachtige wandelroutes een unieke traject toe te voegen.

Stedmapaad

pdf Printvriendelijke versie in PDF