Ritskeboskpaad (4km)

* Het Ritskeboskpaad start bij het Streekmuseum. Eerst langs een rustige karakteristieke klinkerweg, de Menno van Coehoornweg.
Tegenover boerderij de ‘Hege Stjelp’ (camping, bêd en brochje) stond vroeger ’t Hooghuis, gesticht als jachtslot door de Friese stadhouder Hendrik Casimir I. Later bewoond door oa de vestingbouwer ‘Menno van Coehoorn’ en de van Glinstra’s. Het gebouw is afgebroken in 1771. De grachten zijn voor een deel nog aanwezig. Ook komen hier nog stinzenplanten voor.

* Vervolgens linksaf de Ritskeloane in.
In vroeger tijd was de Ritskeloane een verbindingsweg waarover de arbeiders die op de arme heide bij Noardburgum woonden, naar de kwekerijen (o.a. Bosgra) bij Burgum liepen. Op de hoek van de Menno van Coehoornweg en de Ritskeloane ligt nog een voormalige veedrinkpoel.

Ritskeboskpaad-route

*  Rechtsaf het Ritskebos in.
Het Ritskebos is een al lang bestaand bos; vroeger gedeeltelijk bekend als het ‘Hooggeesterbosch’. Voor eerdere generaties was het een productiebos voor ‘geriefhout’. Elke soort hout (stammen, takken, etc.) had wel een bestemming. Ook gaan er verhalen dat Menno van Coehoorn hier zijn eerste oefenschansen bouwde.
Nu is het een waterwingebied. Vitens haalt hier grondwater uit de bodem, dat gebruikt wordt voor de productie van drinkwater. De wandelaar bemerkt dit bijvoorbeeld door de diverse pompputten in het gebied. Naast waterwinning is er ook ruimte voor natuur, landschap en medegebruik door wandelaars.

*  Lopend langs de rand van het bos met een mooi uitzicht op de ‘Noordermeer’. Verderop een open plek waar het naaldbos gekapt is.
De bedoeling is dat zich hier de arme met brem begroeide heide gaat herstellen zoals die vroeger veel in deze streek voorkwam.

* Over een nieuw pad om een schraalgrasland met meertje heen.
Dit is een gebied waar zeldzame planten voorkomen zoals orchideeënsoorten.

* Het bos weer uit en terug over een ander stukje Ritskeloane.
In het afgesloten bos (rustgebied voor de reeën)  rechts  van de Ritskeloane ligt een mesolitische steentijd site ( ong 7000 v Chr.)

* Rechtsaf door nog een stukje bos met een vijver.
Deze vijver heeft een aantal zijarmen en een eilandje. Het gaat hier dan ook om een vroegere ‘ eendenkooi’. Een vijver waar eenden en ook andere vogels gevangen werden. Veel is er niet van de kooi bekend. Al in 1775 was hij buiten gebruik. Waarschijnlijk is de Ritskeloane om de kooi heen aangelegd. Dit is ook te zien aan de bocht in de weg.
Interessante planten als holwortel en primula hebben hier ook hun plekje gevonden.


* Het laatste stukje gaat over een ruiter- en wandelpad (SBB) langs nieuw bos met uitzicht over de velden.
Opvallend is de lage ligging van het land. Dit is ontstaan door zandwinning.
Langs een vaste hindernis die gebruikt wordt bij de paardenmarathons die hier regelmatig verreden worden.

Keppelpaad (1 km)

Halverwege de wandeling is er een verbindingsroute (Keppelpaad) naar het Belvedêrepaad: een nabijgelegen rondwandeling van 4 km.


ritskebos.jpg
Foto: Rienk Ytsma

Meer foto's van it Ritskeboskpaad

Meer informatie over de Wurkgroep kuierpaden Burgum e.o.

Printvriendelijke versie in PDF