Belvedêrepaad (4 km)

Het Belvedêrepaad is genoemd naar de uitkijktoren die eens stond in het wandelbos bij zorgcentrum ‘Nieuw Toutenburg’. Rond 1950 is deze afgebroken en verplaatst naar het landgoed ‘Vijversburg’ (bos van Ypey).

* De route start bij de hoofdingang van zorgcentrum ‘Nieuw Toutenburg’.
Wandelaars hebben toestemming om hier hun auto te parkeren.

Belvedêrepaad

Eerst wandelen we langs de gebouwen van dit centrum. Vervolgens langs een dierenparkje met herten, geiten en vogels.
Na Toutenburg loopt de route door het oude bos.
Het bos was vroeger een wandelbos met kronkelige paadjes en mooie rechte lanen. Langs de Rijksstraatweg stond ook een bijbehorend logement: ‘Het Boshuis’. Het wandelbos was vroeger een onderdeel van een veel groter bosgebied. Je komt namen tegen als: ‘Schwartzenbergbosch’, ‘Haarsmabos’, ‘Du Toursbossen’, ‘Kûkhernsterbosk’. Deze bossen zijn tevens in het bezit geweest van het ‘gemeentelijk bosbedrijf’ als werkverschaffingsproject. Veel slingerpaadjes zijn afgesloten. Door kapotte bruggetjes en achterstallig onderhoud zijn ze niet meer begaanbaar. In het kader van dit ommetje kon een  slingerpaadje hersteld worden. Ook werden  twee nieuwe bruggetjes aangelegd.

* Langs een pad tussen het industrieterrein van Noardburgum en nieuw bos naar Klompenmuseum en -makerij Scherjon (een particulier museum dat volledig draait zonder subsidies).
In het gebouw was vroeger het armhuis (uit 1843) gehuisvest. Het pad werd rond 1950 aangelegd voor de bewoners van Toutenburg. Het plan was om in het voormalige armhuis een activiteitencentrum op tezetten.

*
Over de Klaas Piersreed langs het waterproductiebedrijf van Vitens naar het geboortebos.
Aan de Klaas Piersreed groeien botanisch interessante planten.
Het geboortebos is een initiatief van ‘GroenLinks’. De overbodig geworden sportvelden zijn ingericht als bosgebied. Elk jaar wordt er op boomplantdag een nieuw stukje bos aangeplant dat de geboorte symboliseert van nieuwe Tytsjerksteradielsters. Bijzonder is een laan met infopaneel (even van de route af) waaraan elk jaar een aantal nieuwe bomen geplant wordt


* Langs een meertje (pingo) met een ooievaarsnest door jong bos naar de voormalige Belvedère.
Het jonge bos is  eigendom van waterleidingbedrijf Vitens. De laatste maanden (begin 2008) is dit gebied opnieuw ingericht. Er zijn paden speciaal voor wandelaars. Ook is er een ruiterroute aangelegd.
De Belvedère is gebouwd (en later weer herbouwd) aan het einde van de periode waarin  dit gebied (Burgumerheide) ontgonnen is. In de tweede wereldoorlog is de Belvedère door de Duitsers gebruikt als uitzichtpost voor het spotten van geallieerde vliegtuigen. Deze konden dan worden ‘opgevangen’ door jachtvliegtuigen van de basis Leeuwarden.


* En weer terug naar het beginpunt van de wandeling.
Opvallend is nog een verhoging in het land. Hier werd tot zo’n 30 jaar geleden het vermaarde pinksterfeest (in de volksmond het ‘broekjefeest’) gehouden; een festival voor onder andere muziekkorpsen.

Keppelpaad (1km)
Nabij het dierenparkje is er een verbindingsroute (Keppelpaad) naar het Ritskeboskpaad: een nabijgelegen rondwandeling van 4 km.


belvedere route


Foto: Rienk Ytsma

Meer foto's van it Belvedêrepaad

Meer informatie over de Wurkgroep kuierpaden Burgum e.o.

pdf Printvriendelijke versie in PDF