Wurkgroep kuierpaden Burgum e.o.

In de zomer van 2006 stond in de Actief (regionale krant) een stukje over het Ritskebos:  Waterleidingbedrijf Vitens was van plan het terrein in de toekomst open te stellen als wandelgebied. Er zouden nieuwe wandelpaden worden aangelegd en er waren plannen om de inrichting van het gebied aan te passen.
Een paar maanden later stond in de krant een artikel over een ‘ommetjes-prijsvraag’, uitgeschreven door Landschapsbeheer Fryslân.

De Wurkgroep Kuierpaden Burgum e.o. en Vitens hebben aan de hand van beide publicaties de handen ineengeslagen en twee ommetjes ontwikkeld en ingezonden voor de eerdergenoemde ommetjesprijsvraag. Beide kregen een eervolle vermelding.
Met hulp van Vitens en de gemeente Tytsjerksteradiel zijn de wandelpaden gerealiseerd en op resp. op 7 en 19 juni 2008 officieel geopend.

Ook in Eastermar was een  ommetjes-initiatief: het Stedmapaad, ook met een eervolle vermelding. Bij de ontwerpen van bebording en bewegwijzering konden wij ons vinden in de ideeën van de Stichting Rom Paad, zodat alle drie de ommetjes nu in dezelfde stijl zijn aangegeven.
De goede samenwerking blijkt ook uit het feit dat onze routes een speciaal plaatsje hebben gekregen op de website van de Stichting Rom Paad.

Wurkgroep kuierpaden Burgum e.o.
Peter Lok (initiatiefnemer)
Bea Lok
Rienk Ytsma

Ritskeboskpaad »

Belvedêrepaad »