Verboden voor honden

Op Rom Paad-paden of routes die door weilanden leiden,staan op plaatsen heel onvriendelijke bordjes die dwingend aangeven dat honden niet welkom zijn. Maar zo’n hondenverbodsbord staat er niet voor niets!

Met die bordjes wordt geprobeerd om de veeziekte Neospora caninum (caninum = hond) zo veel mogelijk uit te sluiten.
Neospora caninum is een parasiet die zich verschuilt in honden en koeien. Honden zijn eindgastheer en als honden in de wei hun behoefte doen, kunnen grazende koeien besmet raken met deze parasieten. Door die besmetting kunnen vruchtbaarheidsproblemen ontstaan en kunnen koeien ontijdig kalven. Een eenmaal besmette koe blijft besmet, net als 80% van de kalveren. Er is (nog) geen medicijn of vaccin tegen Neospora.  

Op een veehouderij kan de schade door Neospora dus aardig in de papieren lopen. Daaraan kan uw hond medeschuldig zijn! Daarom zijn wij voorzichtig als het gaat om de toegang voor honden in een weide.
Maar het is natuurlijk wel zo goed om er ook in zijn algemeenheid  op te letten waar u uw hond zijn behoefte laat doen! Want aandacht voor het hondenpoepprobleem geldt natuurlijk net zo voor andere plaatsen.
Enquêtes hebben uitgewezen dat hondendrollen een grote bron van ergernis zijn...